Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Testosteron u mężczyzn – czy więcej zawsze znaczy lepiej?

Męskość kojarzy się z testosteronem, który powszechnie jest łączony z siłą, władczością, energią do działania. Jakie mogą być efekty niedoboru lub nadmiaru tego hormonu? Czy dla mężczyzny wysoki poziom testosteronu to zawsze zysk? Trudno wpływać na jeden aspekt gry hormonalnej, nie zmieniając innych jej elementów” – zauważa dr n. med. Andrzej Marszałek, dyrektor medyczny Laboratoriów Synevo.
I dodaje: „Jeszcze w drugiej połowie ubiegłego wieku obawy przed stosowaniem terapii hormonalnej były tak duże, że wielu pacjentów po prostu nie było leczonych. Dzisiaj, chociaż może bez pełnej świadomości, wielu mężczyzn stosuje hormony, by poprawić swoją męskość”.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 2326, z 2005 r. poz. 1196, z 2008 r. poz. 1616 oraz z 2016 r. poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

Od 12 stycznia 2017 r.

Na czym polegają zmiany w przepisach dotyczących POZ

Wprowadzane zmiany ułatwią dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

  • pacjentom, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz
  • pacjentom, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – nie są do niego zgłoszeni.

Forum Raka Płuc

Obecnie w Polsce rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym oraz przyczyną największej liczby zgonów z powodu choroby nowotworowej. Odsetek wskazujący na przeżycie chorych po pięciu latach od diagnozy nie przekracza 15%. Mimo to Ministerstwo Zdrowia na leczenie chorych z rakiem płuca przeznacza tylko 2% całkowitych wydatków na programy lekowe. W odpowiedzi na trudną sytuację pacjentów Polska Grupa Raka Płuca powołała Forum Raka Płuc.

Insulina glargine 300 j./ml na liście leków refundowanych

Nowy długodziałający analog insuliny (insulina glargine 300 j./ml) jest refundowany dla pacjentów z cukrzycą typu 1, dla części pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz w cukrzycy o znanej przyczynie. To insulina bazalna, glargina następnej generacji o 24-godzinnym profilu działania. Jak wykazano w badaniach programu EDITION, pozwala na kontrolę stężenia glukozy we krwi co najmniej na porównywalnym poziomie przy niższym ryzyku hipoglikemii (szczególnie nocnej), w odniesieniu do dotychczas stosowanej insuliny glargine 100 j./ml.

Europejskie Centrum Immunoterapii Nowotworów

Zdaniem ekspertów potencjał polskiej medycyny nie jest w pełni wykorzystywany. W ostatnich latach liczba badań  klinicznych w naszym kraju wynosiła 10,4 na 1 mln mieszkańców. To dwukrotnie mniej niż np. w Czechach, czy na Węgrzech. Co więcej, według najnowszego raportu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Polsce na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 2,3 lekarza, a wiec najmniej w UE. Taki stan rzeczy może wkrótce ulec zmianie. W Polsce trwają obecnie prace nad powstaniem Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów. Ośrodek pozwoli na zwiększenie liczby realizowanych w kraju badań, a także zapewni nawet 1000 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego.

Komentarz INFARMY do listy leków refundowanych

Obowiązujące od stycznia 2017 r. zmiany w wykazie leków refundowanych obejmą przede wszystkim programy lekowe i katalog chemioterapii. W ich ramach pacjentom udostępnionych zostanie 6 dotychczas nierefundowanych terapii. Utworzone zostaną także nowe programy lekowe poszerzające dostęp do leków, w tym tych już finansowanych ze środków publicznych. Korzystne, choć nieliczne, zmiany nastąpią także w wykazie bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. r.ż. Nowy rok nie przyniesie zasadniczych zmian w dostępie do innowacyjnych cząsteczek na rynku aptecznym. Choć w wykazie pojawia się 60 nowych leków, tylko kombinacja molekuł ezetimibum i atorvastatinum, zarejestrowana przez EMA w 2015 r. i stosowana w przypadku hipercholesterolemii, jest lekiem nowym. Jednocześnie nie uległa zmianie grupa pacjentów, którzy uzyskają dostęp do tej terapii, gdyż wskazania refundacyjne są identyczne jak wskazania dla samego ezetimibum.

Wyniki badania świadomości lekarzy POZ na temat antybiotykooporności

Antybiotykooporność narasta z powodu niewłaściwego i nadmiernego stosowania antybiotyków, jak również słabości działań mających na celu zapobieganie zakażeniom i ich zwalczanie. Pracownicy sektora opieki zdrowotnej odgrywają główną rolę w walce o zachowanie skuteczności antybiotyków. Jaka jest świadomość lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat zjawiska antybiotykooporności?

Wentylacja mechaniczna ratuje życie

Od wielu lat, w wyniku zachodzących zmian demograficznych i cywilizacyjnych, systematycznie wzrasta liczba osób przewlekle chorych, które wymagają wentylacji mechanicznej. W Polsce, w ramach świadczenia zespołu długoterminowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu, liczba osób korzystających z tego świadczenia wynosi ok. 3 tys. Według szacunków w najbliższych latach liczba pacjentów może wzrosnąć w sumie nawet do 8 tys.

II Narodowy Kongres Żywieniowy „Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2016”

27 stycznia 2017 r., PGE Narodowy, Warszawa

Podczas II Narodowego Kongresu Żywieniowego, organizowanego przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), zostaną przedstawione różne aspekty żywieniowego zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych oraz żywieniowych czynników ryzyka. Przewodniczącym Komitetu Naukowo-Organizacyjnego jest prof. dr hab. Mirosław Jarosz.

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×