Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Wyniki badania nowego leku dla chorych na hemofilię

Firma Sanfi Genzyme oraz firma Alnylam Pharmaceuticals ogłosiły nowe, pozytywne wyniki dotyczące aktualnie toczących się rozszerzonych badań 2. fazy, prowadzonych metodą otwartej próby (OLE) z użyciem fitusiranu u pacjentów z hemofilią typu A i B, z obecnością inhibitorów lub bez (N=33). Wyniki te zostały przedstawione w ramach prezentacji ustnej podczas Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa Skaz Krwotocznych i Zakrzepicy  (ISTH) w 2017 r., który odbywał się w dniach 8–13 lipca 2017 r. w Berlinie w Niemczech.

Nowy lek dla chorych na schizofrenię

Spółka Gedeon Richter Plc. poinformowała, że Komisja Europejska (KE) udzieliła zgody na wprowadzenie na rynek preparatu Reagila® (cariprazine), nowego leku przeciwpsychotycznego przeznaczonego do leczenia schizofrenii u dorosłych pacjentów. Decyzja, wydana po pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

67% pacjentów chorych na RZS nie stosuje się do zaleceń lekarzy

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest problemem, który dotyczy wszystkich chorób przewlekłych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). 67% pacjentów cierpiących na RZS przyjmuje leki w sposób nieodpowiedni lub wcale ich nie stosuje. Aż 23% pacjentów przyznaje się do zmniejszenia dawek leków bez konsultacji z reumatologiem, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji zdrowotnych. Przyczyna takiego postępowania tkwi w braku zrozumienia na linii lekarz-pacjent i braku zaufania do lekarza. Jedynie 52% pacjentów całkowicie ufa swojemu lekarzowi. Powód? Bardzo często jest nim nieskuteczna komunikacja, na którą dodatkowo wpływ ma ograniczony czas wizyty.

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków

Od 5 lipca 2017 r. działa Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków KOWAL, której celem jest stworzenie i wdrożenie informatycznego systemu kontroli autentyczności produktów leczniczych. Obowiązek utworzenia przez przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego poszczególnych krajów członkowskich Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków wynika wprost z dyrektywy unijnej 2011/62/EU, tzw. Dyrektywy fałszywkowej, i implementującej ją do polskiego prawa ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2015 r.), jak też aktów wykonawczych do dyrektywy. Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków powołały cztery uprawnione i zobowiązane do tego organizacje: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF), Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) oraz Naczelna Izba Aptekarska (NIA).

Rejestracja preparatu Kevzara® (sarilumab)

Do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim na terenie Unii Europejskiej

Firmy Sanofi i Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ogłosiły, że Komisja Europejska (KE) wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu Kevzara® (sarilumab), stosowanego w skojarzeniu z metotreksatem (MTX) w leczeniu dorosłych pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, u których stwierdzono niewłaściwą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję terapii jednym lub kilkoma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (LMPCh), takimi jak MTX.i Preparat Kevzara może być stosowany w monoterapii u osób z nietolerancją MTX bądź też w przypadku, gdy leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie.

LEKI BIOLOGICZNE BIOPODOBNE W PRAKTYCE KLINICZNEJ

Badania kliniczne wykazują, że leki biologiczne biopodobne są skuteczne i bezpieczne dla pacjentów.
 
Wyniki coraz liczniejszych badań klinicznych, porównujących skuteczność i bezpieczeństwo leków referencyjnych i biopodobnych, wykazują, że leki biopodobne są tak samo skuteczne i bezpieczne jak referencyjne. Potwierdzają to również wieloletnie obserwacje pacjentów, u których zakończono już terapię tymi produktami, oraz doświadczenia własne specjalistów z różnych dziedzin medycyny. 

Kladrybina w tabletkach w leczeniu rzutowych postaci stwardnienia rozsianego

Pozytywna opinia CHMP

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) wydał pozytywną opinię dotyczącą zatwierdzenia kladrybiny w tabletkach w leczeniu rzutowych postaci stwardnienia rozsianego (RMS) u pacjentów z wysoką aktywnością choroby. Pozytywna ocena CHMP oznacza, że dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku potwierdzają korzyści terapeutyczne produktu leczniczego w odniesieniu do ryzyka związanego z jego użyciem.

Zaawansowana diagnostyka genetyczna z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod badawczych

dr n. med. Marek Bodzioch specjalista genetyki klinicznej, kierownik Zakładu Genetyki, Synevo sp. z o.o.

Celem nieinwazyjnych przesiewowych badań prenatalnych jest rozpoznanie w ciąży dużego ryzyka wady genetycznej u płodu, co może stanowić podstawę do dalszej diagnostyki inwazyjnej (biopsji kosmówki lub amniopunkcji). Ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie bezpośredniej analizy materiału genetycznego płodu.

Przerzutowy rak jelita grubego

Zmiany w programie lekowym

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia (27 czerwca 2017 r.) obejmującym nowe zasady programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego” objęto refundacją leki z grupy przeciwciał monoklonalnych, między innymi terapię cetuksymabem. Lek ten, po przeprowadzeniu wymaganej diagnostyki pacjenta, można obecnie stosować w pierwszej linii leczenia uogólnionego raka jelita grubego (mCRC) w połączeniu z chemioterapią.

Adiuwanty szczepionkowe a poszczepienny zespół ASIA

Syndrom ASIA to Autoimmunizacyjny/Autozapalny Zespół Indukowany Adiuwantami, czyli wystąpienie choroby autoimmunizacyjnej lub autozapalnej pod wpływem adiuwantu – składnika szczepionki, którego zadaniem jest wzmocnienie  odpowiedzi na podane w szczepionce antygeny. Adiuwantem jest np. wodorotlenek glinu (aluminium). Autorzy teorii syndromu ASIA łączą szczepienie z wystąpieniem choroby autoimmunizacyjnej lub autozapalnej. Niestety, w większości przypadków tych chorób, nie da się określić przyczyny  ich wystąpienia i dlatego wysuwane są różne teorie. Tymczasem warto wiedzieć, że szczepionki przed wprowadzeniem do obrotu i wpisaniem do Kalendarza Szczepień Ochronnych są poddawane wieloletnim badaniom, określającym ich bezpieczeństwo i skuteczność. Ponadto prowadzone są także badania porejestracyjne szczepionek, które badają potencjalne odległe skutki szczepień.

reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×