Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Społeczne koszty chorób nowotworowych krwi i układu chłonnego

28 maja - Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi

Choroby nowotworowe krwi i układu chłonnego, których jest około 137 rodzajów, wciąż stanowią istotny problem zdrowotny w Polsce. Chorzy walczą nie tylko z ciężką, wycieńczającą chorobą wymagającą długotrwałego leczenia. Zmagają się również z długotrwałym ograniczeniem aktywności społecznej i zawodowej. Chorują całe rodziny, na które choroba nowotworowa wpływa destrukcyjnie zarówno w sferze finansowej, jak i psychofizycznej.

Niwolumab w monoterapii płaskonabłonkowego raka głowy i szyi

Rejestracja KE

Firma Bristol-Myers Squibb ogłosiła, że Komisja Europejska zarejestrowała niwolumab do monoterapii płaskonabłonkowego raka głowy i szyi (SCCHN) u dorosłych pacjentów, u których nastąpiła progresja choroby w trakcie lub po leczeniu preparatami na bazie platyny. Niwolumab jest pierwszym i jedynym immunoonkologicznym lekiem, który w badaniu klinicznym 3. fazy przyniósł istotną poprawę przeżyć całkowitych (OS) w tej grupie pacjentów.

Tyjemy, bo nie musimy już gonić antylopy

Rozmowa z prof. Andrzejem Budzyńskim

20 maja przypada Europejski Dzień Otyłości. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że w Europie otyłość osiągnęła już rozmiary epidemii, również wśród dzieci i młodzieży. Polska znalazła się wśród niewielu krajów europejskich, w których w ciągu ostatnich 8 lat odsetek osób z otyłością wzrósł o ponad 5 proc. Według naukowców przy zachowaniu takiej tendencji w 2035 r. co trzeci dorosły Polak będzie chorował na otyłość. WHO wylicza, że w Europie aż do 6 proc. wydatków na zdrowie jest związanych z leczeniem chorób spowodowanych otyłością.

O przyczynach otyłości i jej leczeniu mówi prof. dr hab. n.med.  Andrzej Budzyński, Kierownik Kliniki Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich, CM UJ.

 

Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 2017

Kampania edukacyjno-profilaktyczna

Nadciśnienie tętnicze powoduje rocznie ok. 9,4 mln zgonów na świecie. Jest też najsilniejszym czynnikiem ryzyka zgonu oraz ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu czy chorób nerek. W Polsce nadciśnienie tętnicze jest diagnozowane u ok. 35-40% osób powyżej 18. r.ż., dotyczy zatem od 10 do 12,5 mln dorosłych Polaków.

Laboratoria Medyczne Synevo laureatem konkursu „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia"

Laboratoria Medyczne Synevo zostały laureatem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia". Konkurs organizowany jest przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach. W Komisji Certyfikacyjnej, złożonej z niezależnych ekspertów naukowych, zasiadają m.in. profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” ma charakter środowiskowego godła jakości. Stanowi on potwierdzenie, że placówka poddająca się ocenie Komisji Certyfikacyjnej spełnia wysokie wymagania w dziedzinie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami z klientami/pacjentami, zapewnienia jakości, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością.

Lek Tagrisso® (ozymertynib) dopuszczony do obrotu w UE

Firma AstraZeneca poinformowała, że Komisja Europejska ds. Leków zatwierdziła zmianę porejestracyjną dla leku Tagrisso® i tym samym uznała za spełniony warunek nałożony na podmiot odpowiedzialny przy rejestracji ozymertynibu w 2016 r. Oznacza to wykreślenie zapisu o warunkowym dopuszczeniu leku do obrotu i uzyskanie tzw. pełnego pozwolenia na obrót lekiem na terenie Unii Europejskiej. Identyczną decyzję wydała Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) 31 marca br. Tagrisso® stosuje się w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecną mutacją T790M w genie kodującym receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (ang. skrót EGFR).

Preparat Kevzara® (sarilumab) dla pacjentów z RZS

Pozytywna opinia CHMP - dopuszczenie do obrotu

Firmy Sanofi i Regeneron Pharmaceuticals ogłosiły, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia do obrotu preparatu Kevzara® (sarilumab) do stosowania u dorosłych pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. Jest to eksperymentalne ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi IL-6.

Stopa cukrzycowa jako trudne do leczenia i przewlekłe powikłanie cukrzycy

Przewlekłe powikłania cukrzycy stanowią istotny problem medycyny XXI w. z uwagi na rozpowszechnienie choroby podstawowej. Jednym z nich jest zespół stopy cukrzycowej oraz związane z nim ryzyko powikłań septycznych, niebezpieczeństwo kalectwa i wysokie koszty leczenia. Kluczową rolę w uniknięciu groźnych powikłań odgrywa leczenie choroby zasadniczej, mające na celu wyrównanie poziomu glikemii. Równocześnie należy pamiętać o rozpowszechnianiu elementów prewencyjnych, w tym przede wszystkim skutecznej edukacji pacjentów oraz dokształcaniu personelu służby zdrowia. Celem powyższych działań jest rekrutacja pacjentów zwiększonego ryzyka rozwoju powikłań i dzięki temu podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych. Ponadto lekarze powinni nabyć umiejętności rozpoznania objawów zwiastujących początkowe stadia rozwoju zespołu stopy cukrzycowej i w związku z tym umieć jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie.

Rola kwasu moczowego w fizjologii i patologii

Kwas moczowy został odkryty w 1776 r. przez Karla Wilhelma Scheele'a. W organizmie człowieka jest końcowym produktem katabolizmu puryn. Powstaje z ksantyny w reakcji katalizowanej przez oksydoreduktazę ksantynową, która występuje w dwóch formach: oksydazy ksantynowej oraz dehydrogenazy ksantynowej. Istnieją trzy grupy leków obniżających urykemię: inhibitory oksydazy ksantynowej, leki urykozuryczne oraz preparaty rekombinowanej urykazy. Kwas moczowy jest silnym antyoksydantem, pełni funkcję neuroprotekcyjną oraz immunomodulującą. Zarówno hipo-, jak i hiperurykemia mają ważne konsekwencje kliniczne. Hiperurykemia wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków oraz zespołu metabolicznego. Zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi wywołuje podwyższone ryzyko wystąpienia kamicy moczowej oraz przewlekłej choroby nerek. Hiperurykemia jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju dny moczanowej. Prewalencja dny moczanowej w krajach rozwiniętych gwałtownie wzrosła w ostatnich dekadach. Niskie stężenie kwasu moczowego we krwi wiąże się natomiast z większym ryzykiem wystąpienia choroby Parkinsona.

Nowa lista leków refundowanych

Obowiązuje od 1 maja 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 24 kwietnia 2017 r. W trakcie prac:

  • przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 24 kwietnia 2017 r.,
  • sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.
reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×