Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Terapia skojarzona z rybocyklibem wydłuża czas przeżycia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi

Podczas 54. Dorocznego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), odbywającego się w Chicago, firma Novartis ogłosiła wyniki trzeciego badania klinicznego III fazy z rybocyklibem w leczeniu zaawansowanego raka piersi. W badaniu MONALEESA-3 wykazano, że rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem wydłużał czas przeżycia bez progresji choroby w porównaniu z fulwestrantem stosowanym samodzielnie u kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanym rakiem piersi z obecnością receptorów hormonalnych i brakiem receptorów ludzkiego nabłonkowego czynnika wzrostu (HR-dodatni/HER2-ujemny).

MONALEESA-3 to badanie kliniczne III fazy, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitora CDK4/6 w skojarzeniu z fulwestrantem w różnorodnych populacjach pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi – w leczeniu pierwszej i drugiej linii.

Stosowanie rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem wykazało medianę PFS = 20,5 miesiąca w porównaniu z medianą = 12,8 miesiąca dla fulwestrantu stosowanego samodzielnie w obu grupach terapeutycznych. Mediana PFS w podgrupie pacjentek otrzymujących rybocyklib + fulwestrant w leczeniu pierwszego rzutu, obejmująca jedynie pacjentki z chorobą de novo i pacjentki, u których nastąpiła wznowa choroby po > 12 miesiącach od zakończenia neo(adjuwantowej) hormonoterapii, nie została osiągnięta w porównaniu z medianą wynoszącą 18,3 miesiąca w grupie stosującej fulwestrant w monoterapii. W przypadku pacjentek otrzymujących leczenie drugiego rzutu lub pacjentek, u których nastąpiła wznowa po < 12 miesiącach od zakończenia neo(adjuwantowej) hormonoterapii, mediana PFS wyniosła 14,6 miesiąca w porównaniu z 9,1 miesiąca dla fulwestrantu stosowanego samodzielnie

„Wyniki badania MONALEESA-3 u pacjentek otrzymujących leczenie pierwszego rzutu były szczególnie znaczące. Oszacowano, że u prawie 70% kobiet przyjmujących rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu pierwszego rzutu nie nastąpi progresja po medianie obserwacji wynoszącej 16,5 miesiąca. W leczeniu zaawansowanego raka piersi ważne jest, aby mieć pewność, że zapewniamy pacjentom takie opcje leczenia, które wydłużają czas do progresji choroby, a jednocześnie zachowują jakość życia.” – mówi dr Dennis J. Slamon, dyrektor ds. badań klinicznych i translacyjnych, z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Los Angeles Jonsson Comprehensive Cancer Center.

Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Informacje podane podczas rejestracji konta będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się i aktywnego korzystania z naszych portali: lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl
Rejestrując się wyrażasz zgodę na wpisanie podanych danych do bazy danych.
Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×