Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Konieczne zmiany w opiece psychiatrycznej nad chorymi na schizofrenię

Powszechne wprowadzenie modelu Psychiatrii Środowiskowej opartej na Centrach Zdrowia Psychicznego jest najważniejszą rekomendacją raportu „Schizofrenia kluczowe aspekty organizacyjne i finansowe. Model opieki psychiatrycznej nakierowany na wartość zdrowotną”, opracowanego przez Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. W Polsce na schizofrenię choruje 279, 4 tys. osób. Najczęściej choroba diagnozowana jest u ludzi młodych, w wieku 15-35 lat. Generuje to nie tylko wysokie koszty bezpośrednie opieki medycznej, ale również znaczące koszty pośrednie związane z absencją chorobową, rentami i utratą produktywności.

Wydatki ZUS w 2016 r. z powodu schizofrenii kształtowały się na poziomie nieco ponad 1,1 mld zł i stanowiły ok. 20% wydatków poniesionych w związku z chorobami z grupy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Łączne koszty (koszty pośrednie, NFZ, ZUS) związane ze schizofrenią poniesione w 2016 r. to 2,33 mld zł. W tym koszty pośrednie stanowią 30% (691 mln), koszty NFZ 23% (537 mln) oraz koszty ZUS 47% (1,1 mld).

Na konieczność przeprowadzenia zmian systemowych w opiece psychiatrycznej zwracają uwagę: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz klinicyści, m.in. prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii, prof. Jerzy Samochowiec, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz dr Marek Balicki, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii.

Polska psychiatria wymaga opracowania nowego modelu finansowania i organizacji świadczeń uwzględniającego bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych powiązane z efektem zdrowotnym i zmniejszeniem kosztów społecznych. Szczególnie pilne jest ustanowienie nowych standardów opieki nad pacjentem, a także regularny pomiar i doskonalenie jakości opieki, zgodnie z koncepcją Value Based Health Care – twierdzi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

Na leczenie psychiatryczne przeznacza się średnio w UE ok 6-8 proc. nakładów na ochronę zdrowia, natomiast w Polsce zaledwie 3,2%. Warunkiem dla osiągniecia poprawy efektywności w leczeniu pacjentów ze schizofrenią jest zwiększenie finansowania świadczeń do minimum 5% ogólnych wydatków NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej.

Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Informacje podane podczas rejestracji konta będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się i aktywnego korzystania z naszych portali: lekwpolsce.pl oraz gabinetprywatny.pl
Rejestrując się wyrażasz zgodę na wpisanie podanych danych do bazy danych.
Administratorem bazy danych jest Medyk Sp. z o.o. NIP 5260204920 z siedzibą w Warszawie. Nasza polityka prywatności.
Ta strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. polityka prywatności. OK