Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja
reklama

Nowotwory endokrynne NET - wyzwanie dla lekarzy

Nowotwory neuroendokrynne, nazywane w skrócie NET (ang. neuroendocrine tumors), są stosunkowo rzadkie i nietypowe. Mogą rozwijać się latami, nie dając przy tym żadnych charakterystycznych objawów, co znacznie wydłuża ich diagnostykę, która często zajmuje od 3 do 7 lat. Blisko 70% z nich zlokalizowana jest w obszarze żołądka, jelit oraz trzustki. Szczyt zapadalności na nowotwory NET przypada na szóstą dekadę życia, niezależnie od płci. Guzy te mogą być zlokalizowane w jednym miejscu lub obejmować kilka narządów naraz. Fiagnostyka nowotworów NET stanowi dla lekarzy wyzwanie.

IV Studencka Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Medycyna dla Sąsiada"

Czwarta edycja Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Medycyna dla Sąsiada” odbędzie się 10 marca (sobota) 2018 r. w auli B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61. Konferencja przeznaczona jest dla studentów, stażystów i młodych lekarzy. Jej organizatorem jest Studenckie Internistyczne Koło Naukowe działające przy WUM, zainicjowane i prowadzone przez obecnego Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, a jednocześnie Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich  prof. Jacka Imielę. Patronem medialnym konferencji jest czasopismo "Gabinet Prywatny".

Wyniki III fazy badania klinicznego kariprazyny

Leczenie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych typu 1

Allergan i Richter poinformowały o pozytywnych wynikach III fazy badania klinicznego kariprazyny w leczeniu epizodów depresji związanych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu 1 (choroba afektywna dwubiegunowa typu 1) u osób dorosłych. Jest to drugie kluczowe badanie kariprazyny o pozytywnym wyniku w tym zastosowaniu badawczym. Allergan planuje złożenie do Agencji Żywności i Leków (FDA) uzupełniającego wniosku o zatwierdzenie nowego wskazania dla leku (sNDA) w II poł. 2018 r.

„Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce”

Pierwszy raport polskich ekspertów

Protonoterapia to jedna z najnowocześniejszych, uznanych na świecie metod walki z chorobami nowotworowymi. Grupa ekspertów z dziedziny onkologii i innowacji opracowała Raport „Strategia rozwoju protonoterapii w Polsce”. Dokument stanowi pierwszy kompleksowy materiał poświęcony rozwojowi tej innowacyjnej metody leczenia onkologicznego. Płynące z raportu dane, wnioski i rekomendacje wskazują na pilną potrzebę zaangażowania środków budżetu państwa w rozwój polskiej protonoterapii. 11 stycznia odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego po raz pierwszy zaprezentowano nowy Raport. W gronie środowiska dziennikarzy, ekspertów i pacjentów, dyskutowano o ogromnej roli Projektu INPRONKO, który zakłada budowę Ośrodka Protonoterapii w Poznaniu.

Veritate ac labore. Prawdą a Pracą

Felieton red. naczelnego miesięcznika "Lek w Polsce"

Polska ma nowego ministra zdrowia, którym został prof. dr hab. med. Łukasz Szumowski. Profesor jest kardiologiem-elektrofizjologiem, byłym kierownikiem Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii (IK) w Aninie, w którym pracował od roku 1998. Na stanowisko ministerialne „przesiadł się” ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które piastował w latach 2015-2018. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kariera naukowa toczyła się jak na polskie warunki – szybko: w 2002 r. doktorat, w 2008 r. – habilitacja, w 2016 r. – profesura. którą odebrał z rąk obecnego prezydenta Polski. Jest autorem ponad 150 prac opublikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach naukowych. To bodajże jeden z najmłodszych ministrów zdrowia w stuletnich dziejach Polski Niepodległej – w chwili objęcia stanowiska jest bowiem równolatkiem… pierwszego ministra zdrowia, dr. Władysława Chodźki (Rada Regencyjna Królestwa Polskiego utworzyła 30 grudnia 1918 r. nowy resort – Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej, stawiając na jego czele dr. Chodźkę.)

Prof. Łukasz Jan Szumowski został ministrem zdrowia

Konstanty Radziwiłł nie jest już ministrem zdrowia. Jego miejsce zajął prof. n. med. Łukasz Jan Szumowski (ur. 3.06.1972 w Warszawie), kardiolog, w latach 2015-2018  sprawujący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowy minister zdrowia jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 19 czerwca 2002 r. doktoryzował się w Instytucie Kardiologii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Habilitację uzyskał w 2010 r., zaś tytuł profesora 2 czerwca 2016 r.

Postępowanie w gorączce

Gorączka należy do najczęstszych objawów, z jakimi pacjent zgłasza się do lekarza. Dotyczy pacjentów w każdym wieku. Właściwe postępowanie i edukacja pacjenta lub jego opiekunów odgrywa kluczową rolę w jej terapii. Do obowiązków lekarza należy dobór odpowiedniego leczenia, a następnie poinformowanie o nim w prosty sposób pacjenta. W tym celu został stworzony schemat, który ma na celu usprawnić komunikację lekarz–pacjent, skrócić czas przekazywania pacjentowi najistotniejszych informacji oraz uniknąć niedopowiedzeń i błędów w terapii. Do pobrania arkusz farmakoterpaii w gorączce.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w trakcie prac przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 18 grudnia 2017 r. oraz sprawdzono limity finansowania w grupach limitowych.

Do obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. w stosunku do projektu opublikowanego 18 grudnia 2017 r. wprowadzono poniższe zmiany:

·  Dodano produkt leczniczy Soliris (Eculizumabum), stosowany w ramach programów lekowych „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ICD-10 D59.3)” oraz „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (ICD-10 D59.5)”.

Nagrody naukowe dla młodych naukowców

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 20 grudnia w Filharmonii Narodowej, wręczono prestiżowe nagrody naukowe: Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz, po raz pierwszy, nagrodę AgroBioTop Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Fundatorem nagród jest firma Bayer, a każda ma wysokość 5000 euro.

Nowa lista leków refundowanych

Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r. W porównaniu do XXXVI obwieszczenia, obowiązującego od 1 listopada 2017 r., projekt XXXVII obwieszczenia refundacyjnego zawiera podane poniżej zmiany.

Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×