Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja

Warunki publikacji

1. Wydawca Medyk Sp. z o. o. przyjmuje prace do publikacji, jako artykuły w czasopismach „Lek w Polsce” i „Gabinet Prywatny” oraz na stronach internetowych. Na łamach miesięcznika „Lek w Polsce” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne z zakresu szeroko pojętej farmakoterapii oraz dziedzin jej pokrewnych. W czasopiśmie „Gabinet Prywatny” publikowane są artykuły przeglądowe, poglądowe, monograficzne oraz opisy przypadków z praktyki lekarskiej z zakresu szeroko pojętej medycyny oraz dziedzin jej pokrewnych.

2. Artykuły są zamawiane zarówno przez redakcję, jak i nadsyłane z własnej inicjatywy przez autorów.

3. Autorzy proszeni są o stosowną deklarację na końcu artykułu, jeśli praca nie była wcześniej publikowana. W przypadku autorstwa zbiorowego należy wskazać głównego autora poprzez umieszczenie jego nazwiska na początku listy autorów. Prosimy o podanie na końcu artykułu adresu korespondencyjnego (pocztowego i mailowego), pod który można kierować korespondencję do autora. W przypadku woli utajnienia tej informacji prosimy o odpowiednią adnotację.

4. Poza artykułami, o których mowa w pkt. 1, publikowane są również materiały o charakterze dziennikarskim (wywiady, felietony sprawozdania, informacje) oraz komunikaty, teksty sponsorowane, listy do redakcji i reklamy – niepodlegające rygorom podanym w niniejszym regulaminie.

5. Czasopisma wydawane przez Spółkę Medyk są klasyfikowane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Index Copernicus Journals Master List, a redakcja przykłada szczególną wagę do kwalifikowania publikacji do druku.

6. Nadesłane artykuły poza kwalifikacją wewnątrzredakcyjną mogą być decyzją redaktora naczelnego konsultowane z członkami Rady Redakcyjnej czasopisma, której skład podany jest w stopce redakcyjnej.

7. Szczegółowy regulamin publikowania prac do pobrania w pliku PDF


Zasady recenzowania artykułów

W czasopiśmie „Gabinet Prywatny” publikowane są oryginalne prace naukowe, artykuły naukowe oraz kazuistyczne z zakresu szeroko pojętej medycyny i dziedzin jej pokrewnych.

•Nadesłane do redakcji artykuły są wstępnie opiniowane przez redaktora naczelnego pod kątem merytorycznym (tzn. czy publikacja opisuje zagadnienia mieszczące się w profilu czasopisma „Gabinet Prywatny”), następnie recenzowane są przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którą reprezentuje autor pracy. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (zasada double-blind review proces).

•Recenzentami nadsyłanych artykułów są członkowie Rady Naukowej „Gabinetu Prywatnego. Jeśli wymaga tego specyfika danej publikacji, powołuje się recenzentów spoza tego grona. Każdy recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Jeżeli istnieje bezpośrednia relacja osobista recenzenta i autora, a także relacja podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej, wybierany jest inny recenzent, który nie pozostaje w takich relacjach do autora.

•Prace kwalifikowane są do publikacji po spełnieniu następujących warunków: artykuł dotyczy zagadnień związanych z profilem merytorycznym czasopisma naukowego; dostarcza wiedzy przydatnej dla czytelników czasopisma – lekarzy; jest przygotowany zgodnie z zasadami publikacji tekstów, obowiązującymi w redakcji.

•Artykuły, które nie spełniają tych wymogów, nie będą publikowane na łamach „Gabinetu Prywatnego”.


Autorów zainteresowanych współpracą i publikowaniem prac na naszych łamach zachęcamy do kontaktu z redakcją:

Alicja Paciorek-Kolbus

Sekretarz Wydawnictwa

tel./fax +48 22 666 43 33; +48 22 664 04 51

apkolbus at medyk.com.pl


Do pobrania:

Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Uwaga, ta strona używa COOKIES
Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.
×