Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja
reklama

Łysienie polekowe

Łysienie polekowe jest stosunkowo często zgłaszanym działaniem niepożądanym wielu leków. Ustalenie związku pomiędzy stosowaniem leku a utratą włosów nie jest łatwe, gdyż zwykle występuje ono z opóźnieniem lub jest wiązane z leczoną chorobą podstawową. Łysienie polekowe najczęściej ma charakter odwracalny, a odrost włosów obserwuje się po zakończeniu terapii danym lekiem. W codziennej praktyce z polekową utratą włosów najczęściej spotykamy się w trakcie terapii lekami hipotensyjnymi, antykoagulantami, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi oraz w trakcie chemioterapii. Dobra znajomość potencjalnych działań niepożądanych leków jest istotna dla postawienia rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Nagroda Ministra Zdrowia dla prof. Agaty Szulc i prof. Piotra Gałeckiego za „Psychiatrię"

Prof. dr hab. Agata Szulc (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz prof. dr hab. Piotr Gałecki (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) otrzymali wyróżnienie od Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej w obszarze psychiatrii. Nagrodzeni otrzymali to wyjątkowe wyróżnienie za przygotowanie i opublikowanie podręcznika „Psychiatria”. Prof.  Agata Szulc i prof. Piotr Gałecki od wielu lat angażują się w rozwój polskiej psychiatrii jako dziedziny naukowej, na co dzień pomagają pacjentom zmagającym się z chorobami psychicznymi.

Ogólnopolskie Badanie Pacjentów Nefrologicznych

Całkowita utrata czynności nerek, do której co roku dochodzi u co najmniej 6500 osób (około 170 osób na milion mieszkańców), wymaga wdrożenia leczenia nerkozastępczego – dializ lub przeszczepienia nerki. Koszty leczenia 31 000 pacjentów dializowanych w 2018 r. wyniosły prawie 2 mld zł. Co roku liczba osób dializowanych rośnie o około 1,8%. Pacjenci nadal zbyt późno trafiają do specjalisty i bardzo rzadko otrzymują prawidłową pomoc nefroprotekcyjną, oddalającą konieczność dializy. Wczesna diagnoza i właściwie wdrożone leczenie pozwoli na odroczenie w czasie kosztów związanych z dializowaniem i zbyt wczesne przejście pacjenta na rentę.

reklama

Ferrer wyłącznym dystrybutorem leku Remodulin ®

Dla chorych na tętnicze nadciśnienie płucne

Hiszpańska spółka farmaceutyczna Ferre otwiera w Salzburgu (Austria) nowe centrum dystrybucji preparatu do infuzji Remodulin® (treprostynil). Celem działań ośrodka jest również zaoferowanie dodatkowych korzyści w obszarze leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego punktom służby zdrowia w Austrii, Polsce i Czechach. Treprostynil jest stabilnym, długo działającym analogiem prostacykliny, przeznaczonym do ciągłego podawania podskórnego. Poprawia stan kliniczny, klasę czynnościową, wydolność wysiłkową i jakość życia pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Jest lekiem przeznaczonym do stosowania szpitalnego.

Zgoda pacjenta na wykonanie procedury medycznej

Zgoda pacjenta, czyli zgoda na przeprowadzenia badania, zabiegu lub innej procedury medycznej, jest aktem ściśle regulowanym. Podstawę prawną zgody pacjenta na przeprowadzenie procedury medycznej tworzy wiele aktów: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks Etyki Lekarskiej, Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Czym jest zgoda na wykonanie procedury medycznej i w jaki sposób może poprawiać wyniki leczenia, mówi dr Piotr Lodziński z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Problemy chorych na schizofrenię z objawami negatywnymi

Schizofrenia to jedna z najcięższych chorób przewlekłych z obszaru zdrowia psychicznego, niosąca za sobą szereg poważnych konsekwencji dla pacjentów, ich najbliższych, systemu opieki zdrowotnej czy społecznej. Szczególnej uwagi wymagają pacjenci, u których występują przeważające objawy negatywne. Osoby te wycofują się z życia, nie uczą się, nie pracują, zaniedbują siebie i otoczenie. Nawet 43% osób przerwało edukację na różnych jej etapach, w tym aż 19% jeszcze w szkole średniej. Blisko 90% otrzymuje różnego typu świadczenia w związku ze swoją chorobą. Tak wynika z danymi raportu „Schizofrenia z objawami negatywnymi. Obciążenie chorobą pacjentów i ich bliskich”, który objęło patronatem Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Komisja Europejska zarejestrowała nowy lek na raka piersi

Trastuzumab emtanzyna

Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna (który jest koniugatem przeciwciała z lekiem cytotoksycznym) do stosowania w monoterapii dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium, u których występuje inwazyjna choroba resztkowa w piersi i (lub) przerzuty w węzłach chłonnych, po przedoperacyjnej terapii zawierającej taksoid i lek anty-HER2.

Medycyna nuklearna 2020 – wyzwania i priorytety

Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej zdefiniowało najważniejsze wyzwania i priorytety w dziedzinie diagnostyki oraz terapii izotopowej w Polsce. Wśród celów na 2020 r. wskazano konieczność pilnej aktualizacji wycen i wskazań, poprawę dostępności do procedur medycyny nuklearnej, zmiany w zakresie otoczenia regulacyjno-administracyjnego oraz działania edukacyjne kierowane do opinii publicznej, środowiska lekarskiego i interesariuszy ochrony zdrowia.

Jak wskazują eksperci Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, najpilniejszym wyzwaniem dla polskiej polityki zdrowotnej jest dziś skuteczna walka z epidemią chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim schorzeń onkologicznych i układu sercowo-naczyniowego. Rak i choroby serca to główne przyczyny zgonów Polaków. Istotnym wyzwaniem są także schorzenia neurologiczne i endokrynologiczne. Aby móc skutecznie z nimi walczyć, potrzeba działań profilaktycznych, edukacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Medycyna nuklearna ma wiele do zaoferowania zwłaszcza w kontekście precyzyjnej diagnostyki i celowanej, skutecznej terapii – mówi dr hab. med. Bogdan Małkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Prezydium NRL protestuje przeciwko trybowi prac legislacyjnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziła stanowczy protest przeciwko trybowi prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.ww. ustawy, mającej fundamentalne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim dla samych lekarzy i lekarzy dentystów. 

Opublikowany w dniu 9 stycznia 2020 r., na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt ww. ustawy zasadniczo różni się od przedstawionego w czerwcu 2019 r. do konsultacji publicznych oraz nie uwzględnia zdecydowanej większości merytorycznych uwag zgłoszonych przez samorząd lekarski oraz innych interesariuszy w toku tych konsultacji.

reklama

Apel w sprawie schematu leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL)

Fundacja OnkoCafe Razem Lepiej zaapelowała do posłów i senatorów z Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie działań na rzecz uzupełnienia schematu leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL), refundowanego przez płatnika publicznego. Chodzi o terapię ibrutynibem, obecnie niedostępną dla pacjentów z PBL bez delecji 17p i/lub bez mutacji TP53. Uzupełnienie schematu w ramach refundacji popierają czołowi polscy eksperci z dziedziny hematoonkologii.

reklama
Gabinet Prywatny - czasopismo

ISSN: 1230-4719

IC: 72.43 pkt

Edukacja: 5 pkt

reklama
reklama
reklama

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Ta strona używa pliki cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. polityka prywatności. OK