Gabinet prywatny

twitter
logowanie/rejestracja
reklama

Właściwości kwasu walproinowego i jego zastosowanie w leczeniu padaczki

Padaczka jest przewlekłym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN), którego głównym objawem są nawracające napady padaczkowe. Napady padaczkowe dzielimy na częściowe (ogniskowe), ograniczające się do określonego obszaru w mózgu, oraz uogólnione, w których wyładowania bioelektryczne obejmują obie półkule. Właściwe rozpoznanie typu napadów padaczkowych lub określonego zespołu padaczkowego warunkuje skuteczność terapii. Leki stosowane w leczeniu epilepsji dobiera się na podstawie rodzaju napadów padaczkowych występujących u danego pacjenta. W niniejszym artykule przedstawiono klasyfikację napadów padaczkowych, podział substancji leczniczych stosowanych w omawianej jednostce chorobowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwasu walproinowego, będącego lekiem pierwszego rzutu w napadach padaczkowych zarówno częściowych, jak i uogólnionych. Scharakteryzowano właściwości, mechanizm działania, a także efekty uboczne i interakcje kwasu walproinowego oraz jego soli, tj. walproinianu sodu i magnezu, z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Insulinooporność – od patogenezy do rozpoznania i leczenia

Insulinooporność jest stanem upośledzonej wrażliwości tkanek na insulinę, prowadzącym do wielu innych zaburzeń metabolicznych. Nieprawidłowości te, zależnie od osobniczych predyspozycji, mogą prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2, przyspieszonej miażdżycy, nadciśnienia tętniczego lub zespołu policystycznych jajników. W praktyce klinicznej, głównie z powodu braku wystandaryzowanych kryteriów rozpoznania insulinooporności opartych na stężeniu insuliny, właściwe wydaje się stosowanie w diagnostyce zastępczych wykładników insulinooporności. Optymalna masa ciała, umiarkowana aktywność fizyczna to główne metody leczenia niefarmakologicznego, pozwalające na poprawę wrażliwości tkanek na insulinę. W wielu przypadkach insulinooporności wdrożenie metforminy jako uzupełniającego leczenia może być korzystne.

Diagnostyka obrazowa zapalenia zatok w praktyce lekarza rodzinnego

Zapalenie zatok przynosowych to choroba błony śluzowej zatok współistniejąca zawsze z zapaleniem błony śluzowej nosa i zaliczana do chorób górnych dróg oddechowych. Etiologia może obejmować podłoże bakteryjne, wirusowe lub grzybicze. Zapalenie zatok przynosowych stanowi powszechny problem kliniczny, jak i epidemiologiczny, będąc jednocześnie drugą, najczęstszą przyczyną zgłaszania się chorych do lekarza. Do najczęstszych objawów zalicza się m.in.: wydzielinę z nosa, zatkany nos, bóle głowy, ucisk w obrębie twarzy, spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, czy też zaburzenia węchu. Diagnostyka oprócz badania podmiotowego i przedmiotowego obejmuje również badanie obrazowe, takie jak zdjęcie rentgenowskie (RTG), tomografię komputerową (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR). Prawidłowa i szybka diagnostyka umożliwia skuteczne leczenie.
reklama

Choroba Hashimoto w współistnienie innych chorób, w tym dermatoz

Choroba Hashimoto jest najczęstszym zaburzeniem endokrynologicznym w obrębie tarczycy. Przeciwciała przeciwtarczycowe są markerami toczącego się w obrębie tego gruczołu stanu zapalnego, jednak ich podwyższone miano może pojawiać się również w innych jednostkach chorobowych. Celem pracy była ocena częstości występowania innych przewlekłych chorób, w tym dermatoz i najczęściej pojawiających się dolegliwości oraz objawów skórnych wśród osób z chorobą Hashimoto.

Potępiać czy polecać? Jak w stosunku do e-papierosów powinien zachowywać się lekarz?

Elektroniczne papierosy (e-papierosy) to urządzenia zasilane bateryjnie, które dostarczają nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne w aerozolu. E-papierosy naśladują palenie, jednak w czasie ich używania nie dochodzi do spalania żadnej substancji, w wyniku czego użytkownik wdycha aerozol zamiast dymu. Popularność elektronicznych papierosów systematycznie rośnie. Dzieje się tak, mimo że budzą one wiele kontrowersji. Nie ma bowiem w pełni jednoznacznych danych potwierdzających korzyści bądź straty wynikające z ich używania. Zwolennicy e-papierosów argumentują, że mogą być one skutecznym narzędziem w walce z paleniem, gdyż dotychczasowe badania wskazują na mniejszą szkodliwość ich stosowania w porównaniu do tradycyjnych papierosów. Z drugiej strony łatwa dostępność i szerokie rozpowszechnienie e-papierosów mogą być powodem, dla których niepalący, a w szczególności młodzież i młodzi dorośli, popadają w nałóg. W Polsce coraz więcej osób używa elektronicznych papierosów, często nie zdając sobie sprawy z zagrożeń, które za sobą niosą. Stwarza to duże wyzwanie dla lekarzy, w tym zwłaszcza dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Muszą mieć świadomość, którym spośród ich pacjentów – zgodnie z metodą „mniejszego zła” – korzystanie z e-papierosów może przynieść korzyści zdrowotne i zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby tytoniozależne. Rzecz jasna, najlepszym rozwiązaniem jest jednak przekonywanie każdego pacjenta do całkowitego rzucenia palenia, a osoby niepalące, by nie rozpoczynały palenia.

Choroba związana z Clostridium difficile – zasady postępowania

Na początku bieżącego stulecia nastąpił zdecydowany wzrost zapadalności i śmiertelności z powodu choroby związanej z Clostridium difficile (CDAD – Clostridium difficile-associated disease). Zachorowania najczęściej dotyczą osób starszych ze znaczną współchorobowością, a ich przebieg jest zwykle ciężki, dlatego w większości przypadków leczenie powinno odbywać się w szpitalu. Nawroty występują u około jednej piątej chorych i mogą być spowodowane przetrwałymi sporami tego samego szczepu lub zakażeniem innym szczepem C. difficile. Nawrót zwykle wymaga innego leczenia niż zastosowane podczas pierwszego epizodu. Wśród metod zapobiegania i ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń powodowanych przez C. difficile kluczowe znaczenie ma higiena rąk.

Rola benzodiazepin w leczeniu zaburzeń psychicznych – w praktyce lekarza rodzinnego

Leki z grupy benzodiazepin należą do jednych z najczęściej przepisywanych substancji. Szczególną rolę zajmują w terapii zaburzeń lękowych i leczeniu bezsenności, w których to charakteryzują się dużą skutecznością. Mogą być też stosowane doraźnie w innych zaburzeniach psychicznych, zwłaszcza na początku leczenia, gdy leki z innych grup nie zaczęły jeszcze działać. W czasie terapii benzodiazepinami warto pamiętać o konieczności ich krótkotrwałego stosowania.

Diagnostyka radiologiczna chorób zapalnych płuc w praktyce lekarza rodzinnego

Zapalenia płuc stanowią powszechny problem diagnostyczny, szczególnie w gabinecie lekarza rodzinnego. Stan zapalny w pęcherzykach płucnych rozwija się wskutek przedostania się do ich światła patogenów głównie pochodzenia bakteryjnego, co sprawia, że w konsekwencji toczącego się procesu zapalnego dochodzi do wystąpienia kaszlu, gorączki, dreszczy. Zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej jest najczęściej wykonywaną procedurą obrazową w diagnostyce chorób płuc. Stanowi obligatoryjne badanie do rozpoczęcia diagnostyki, a także weryfikacji efektów leczenia schorzeń dolnych dróg oddechowych.

Frailty (zespół kruchości) – aktualny stan wiedzy

Zespół kruchości (z ang. frailty syndrome) definiowany jest jako stan spowodowany wyczerpywaniem się rezerw biologicznych w wyniku silnego stresu lub chorób ogólnoustrojowych, prowadzący do utraty sprawności psychofizycznej, w konsekwencji objawiający się patologicznym przyspieszeniem procesów starzenia się organizmu. Na podstawie prowadzonych obserwacji wykazano zwiększającą się liczbę chorych z frailty. Przypuszcza się, że po 80. r.ż. może dotyczyć blisko 50% pacjentów. Z tego względu określone zostały narzędzia badawcze służące do rozpoznawania i oceny zespołu kruchości. Pozwalają one ocenić sprawność fizyczną, psychiczną i społeczną chorego. Do klinicznych kryteriów diagnostycznych należą: spadek masy ciała, wyczerpanie, narastające ogólne osłabienie, spowolnienie chodu, znaczne obniżenie aktywności fizycznej. Wczesne rozpoznanie i wdrożenie profilaktyki oraz odpowiedniego postępowania terapeutycznego pozwala na zapobieganie, opóźnienie wystąpienia bądź niekiedy nawet cofnięcie się objawów zespołu kruchości. W niniejszej pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą rozpoznawania i postępowania terapeutycznego w zespole stanowiącym poważny problem kliniczny w terapii pacjentów w podeszłym wieku.

Nowe oblicze metforminy

Metformina jest lekiem przeciwcukrzycowym o wielu miejscach działania i wielu molekularnych oddziaływaniach. Fizjologicznie metformina działa bezpośrednio lub pośrednio, zmniejszając wątrobową produkcję glukozy, podwyższając spalanie glukozy i kwasów tłuszczowych. Na poziomie molekularnym metformina hamuje mitochondrialny kompleks I łańcucha oddechowego, co może tłumaczyć jej zdolność do aktywowania komórkowego sensora energetycznego, kinazy białkowej zależnej od AMP (AMPK). Aktywacja AMPK podwyższa wrażliwość na insulinę oraz redukuje reakcje anaboliczne, jak lipogenezę i glukoneogenezę. Blokadę przez metforminę mitochondrialnego kompleksu I, zatem redukcję oddychania komórkowego, uważa się za istotną w podwyższeniu wrażliwości na radioterapię dla szeregu nowotworów, jak rak jelita grubego, rak płuc, rak piersi. W badaniach epidemiologicznych wykazano obniżoną śmiertelność pacjentów nowotworowych leczonych metforminą.
reklama
reklama
Producenci informują
więcej »
reklama
Gabinet Prywatny

Na skróty

Informacje

 

Copyright © Medyk sp. z o.o

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku - polityka prywatności. Administratorem danych osobowych jest Medyk Sp. z o.o. 01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5/54 NIP 5260204920.
Prosimy kliknij w przycisk "OK", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Medyk Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług, portali i serwisów internetowych Medyk Sp. z o.o. (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach poprawy funkcjonalności naszych serwisów. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać zmieniając ustawienia swojej przeglądarce internetowej (pliki cookie) lub informując nas o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności, w której znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Pełny dostęp do zasobów strony internetowej możliwy jest po zalogowaniu, niektóre treści strony internetowej dostęne są wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. W takim przypadku niezbędne jest podanie Swoich danych osobowych.
OK